Biokrby - Často kladené otázkyNákupný košík je prázdny.

Často kladené otázky

Čo je bezkomínový krb?

Bezkomínový krb, takzvaný bio-krb je vykurovacie teleso, ktorý môžete používať ihneď a takmer všade. Poznáme rôzne typy bio-krbov: závesné, voľne stojace, zabudovateľné, externé. V prevažnej miere sa tieto telesá používajú ako dekorácia, reprezentačný prvok v bytoch, reštauráciách, kanceláriách, kúpeľniach, záhradách, chatách, atď.

Ako biokrb funguje?

Bezkomínové krby fungujú na bio-alkohol, ktorý sa jednoducho naleje do horáku biokrbu a zapáli sa. Po zapálení nás očarí krásny žltý plameň, ktorý môžeme kedykoľvek prerušiť zhášadlom.

Čo je bio-alkohol?

Bio-alkohol (bioetanol) je vyrobený technológiou alkoholového kvasenia z biomasy. Pri výrobe sa používajú rastliny obsahujúce škroby a sacharidy, napr. kukurica, obilie, zemiaky, cukrová repa.

Je bioetanol neškodný?

Palivo do bezkomínových krbov je certifikovaný 96 % bio-alkohol, ktorý je upravený a denaturovaný tak, aby horel krásnym žltým plameňom, bez dymu a škodlivých splodín. Výsledkom horenia bioliehu je kysličník uhličitý (CO2) a voda (H2O), čiže presne to, čo vydychuje aj človek. Pre porovnanie, vyprodukované množstvo CO2 je asi také, aké vyprodukujú dva horáky vo vašom plynovom variči.

CO2? Netreba vetrať?

Po každom vyhorení paliva sa odporúča vyvetrať, poprípade počas horenia ponechať pootvorené okno.

Koľko môj bezkomínový krb spotrebuje bioalkoholu a aký priestor mi vykúri?

Jeden liter bio-alkoholu horí 3 až 8 hodín, v závislosti od typu a nastavenia horáka. Výkon biokrbov je od 1 kW až po 4 kW, čo postačuje na preteplenie jednej až dvoch miestností. Rovnako ako pri krboch spaľujúcich iný druh paliva, napr. drevo, brikety, plyn, aj pri biokrboch platí, že čím väčší výkon, tým väčšia spotreba paliva. Pri menších a úspornejších dekoračných biokrboch hodina horenia stojí len cca 0,30 Eur pri našej cene paliva. Väčšie horáky s maximálnym výkonom však môžu spotrebovať palivo aj za viac ako 1,- Eur za hodinu.

Je biokrb vlastne na kúrenie alebo pre design?

Biokrby sú vyrobené hlavne pre efekt a pôžitok z ohňa. Naša spoločnosť Vám neodporúča nepretržité používanie svojho krbu. Výroba a samotná štruktúra bezkomínových krbov je vyvinutá na každodenné použitie, ale nie na používanie viac ako 2-5 hodín denne. Krb sa Vám môže vypáliť. Reklamácia krbu je v takomto prípade zdĺhavejšia a v niektorých prípadoch zamietnutá.

Prečo sú niektoré biokrby za 100 Eur a niektoré stoja viac ako 1 000 Eur?

Treba si dávať pozor na kvalitu výrobku. V niektorých prípadoch sa cena odzrkadľuje na kvalite. Nechceme nikomu radiť: Kupujte si drahšie typy, sú lepšie! Žijeme na otvorenom trhu, každý obchodník si dováža taký tovar aký chce. Najhlavnejšie veci sú: hrúbka plechu, kalené alebo keramické presklenie, typ horáka. Budete sa cítiť lepšie a bezpečnejšie, ak Vám v priestore bude horieť živý oheň v kvalitnom spotrebiči.